VÄSTERGÖTLANDS fornminnesförenings tidskrift

Subtitle: Medicinhistoria i Västergötland
Language: Swedish
Published: 2003
Classification: V:k-c

Available as:

Selected mediatype: Book (2003)

Work information

 • Extended title: VÄSTERGÖTLANDS fornminnesförenings tidskrift, Medicinhistoria i Västergötland
 • Part:
  2003-2004
 • Languages:
  Swedish
 • ISBN:
  9197446920
 • Classification:
 • Notes:
  Innehåll: Hans Menzing: Folkliga huskurer - gammal New Age ; Torgil Hallböök: De medeltida hospitalen i Västergötland ; Louise Lönnröth: Provinsialläkarna och deras arkiv ; Per Boström: Västergötlands tidigare farmacihistoria ; Håkan Tunón: Medicinalväxter och läkeörter ; Torgil Hallböök: Lasaretten i Västergötland ; Carl-Magnus Stolt: Borås och Sjuhäradsbygdens medicinhistoria - de bortglömdas historia ; Göran Jönsson & Lars Garmer: Veterinärmedicinens vagga i Västergötland ; Karl-Axel Broholm: Den fjärde ryttaren - pesten ; Monica Weikert: Sjukdomsbot genom offer till kyrkan. Offerkyrkoseden i Västergötland ; Dan-Axel Hallbäck: Humeris Varnhemiensis - Varnhemsbenet ; Bengt Östmark: Örslösa-nöden ; Marie Odenbring Widmark: Dårstugan frön Möjered ; Torgil Hallböök & Per Boström: Varför blev Merkurius-symbolen apotekens gifttecken? ; Karl-Axel Broholm & Torgil Hallböök: Giftmord. En rättsmedicinsk historia från mitten av 1800-talet ; Torgil Hallböök: Minnesstenen från Dala gamla kyrkogård över Pehr af Bjerkén d.y., kungen för kirurgerna ; Tore Leonhardt: Magsårssjukdomens historia ; Kristina Rosell: Medicinhistoriska museet, Vänersborg ; Ragnvi Andersson: museet.då.nu - ett museum med folkhälsotema ; Annelie Lindberg & Anna Nyqvist Thorsson: Sunnerby - en storgård vid Vänerns strand ; Catharina Axelsson & Anders Berglund: Offentliga rum i vägen? ; Anders Berglund: Djävulen i vägkorsningen - eller övning ger färdighet? ; Inga Lundström: Varför blev Såntorpsundersökningen så intressant? ; Catarina Karlsson: Hyttehamns masugnsruin - en hytta från 1300-talet ; Ragnar Sigsjö: Gud och Mammon i Trässbergs kyrka ; Barbro Westrin: Carl Fredrik Adelcrantz på Stola - ett projekt som stannade på pappret ; Ulf Larsson: Tingshuset i Enebacken ; Britt Liljewall: Västgötska brev - en projektpresentation ; Maria Mellgren: Från "Vänersborgs hospital och asyl" till Restad Gård" ; Thomas Carlquist: Kulturhuset i Skövde, ett 40-årsjubileum ; Ann-Katrin Wahss: Tillgängliga fotografier - om en bilddatabas ; Bosse Lagerqvist: Industriminnesvård och kunskapsutveckling ; Lars Bergström: Forsvik - ett bruk i Sverige