VÄSTERGÖTLANDS fornminnesförenings tidskrift

Subtitle: Blommande trädgårdar och grönskande parker
Language: Swedish
Published: 2001
Classification: Icu:k-c

Available as:

Selected mediatype: Book (2001)

Work information

 • Extended title: VÄSTERGÖTLANDS fornminnesförenings tidskrift, Blommande trädgårdar och grönskande parker
 • Part:
  2001-2002
 • Languages:
  Swedish
 • ISBN:
  9197446904
 • Classification:
 • Notes:
  Innehåll: Barbro Westrin: Några park- och trädgårdsanläggningar från 1700-talet ; Ulla Rylander: "Tyska stilen" - en utdöd företeelse? ; Ingemar Fägerlind: Klosterträdgårdar i Västergötland ; Göran Lundh & Barbro Westrin: När flora kom in i kyrkan. Om målaren mäster Johan Risberg och hans skissbok ; Tina Granath: Börstorps park och trädgård ; Eric Julihn: Till Herrarnas disposition - något om trädgårdsarkitekten J.J. Sternemann ; Lars Gahrn: Två märkliga "boulingrins" (bowlinggreens) i Gunnebos trädgård ; Bengt Östmark: Västergötlands trädgårdsstäder ; Ingermar Fägerlind: Prästgårdsträdgårdar i Skara stift ; Inger Ernstsson & Kristina Landahl: Slottsparken på Nääs - ett restaureringsprojekt ; Hannu Sarenström: Drömmarnas trädgård ; Ingermar Fägerlind: Gamla rosor ; Erling Öhrnell: Alphems Arboretum ; Evalena Öman: Kyrkogården - platsen för glömska och hågkomst ; Leif-Eric Aronsson: Växter på gamla torpställen ; Rolf Johansson: Koloniträdgårdar i Borås ; Peter Jankavs: Slutarpsdösen - hotat kulturarv ; Annelie Lindberg & Anna Nyqvist: En vendeltida storgård på Kållandsö ; Marita Sjölin: En vanlig förromersk gård med ett ovanligt läge - preliminära resultat av boplatsundersökningen i Våmb ; Bengt Nordqvist: De arkeologiska undersökningarna vid Finnestorp - en hundraårig historia ; Catharina Axelsson: Arkeologisk undersökning av ett gravfält och en boplats i Borgunda socken ; Lars Lundqvist & Magnus Stibéus: Utgrävningar vid Aranäsborgen 1999-2001 ; Sonia Jeffery: Medeltida glashytta i Lödösa? ; Carina Carlsson: Lydde gård, Örby socken, Marks kommun - förläggargård med jordbruk, tegelbruk och vävnadsfabrik ; Hans Hellman: Industriinventering i Västra Götaland ; Björn Ohlén: Byggnadsvård Nääs - en resurs för husägaren ; Ankie Wahss: Heljesgården - att inventera en museigård ;