AXESS

Alanimeke: tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap
Kieli: Ruotsi
Julkaisuvuosi: 2023
Luokitus: Allmänna tidskrifter och allmänna serier
Asiasana(t):

Saatavana olevat aineistolajit:

Valittu aineistolaji: Magazine (2022)

Tarkemmat tiedot

 • Koko nimeke: AXESS, tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap
 • Osa:
  2022: 3
 • Kieli:
  Ruotsi
 • Luokitus:
 • Huomautukset:
  Tidskriften Axess är delaktig i Ax:son Johnsonstiftelsens satsning på att sprida forskningsresultat och främja ett närmande mellan forskning, samhälle och näringsliv. Tidskriftens tonvikt ligger på artiklar inom humaniora och samhällsvetenskap. Vänder sig till "den stora grupp av läsare och reflekterande människor som finns inom alla samhällsgrupper".