8 sidor lättlästa nyheter

Kieli: Ruotsi
Julkaisuvuosi: 2019

Saatavana olevat aineistolajit:

Valittu aineistolaji: Magazine (2018)

Tarkemmat tiedot

  • Koko nimeke: 8 sidor lättlästa nyheter
  • Osa:
    2018: 19
  • Sarja:
  • Muut tekijät:
  • Kieli:
    Ruotsi
  • Huomautukset:
    Lättläst tidning med in- och utrikesnyheter, sport, kultur m.m. Artiklarna är korta och skrivna på lättförståelig svenska och stilen är något större än normalt. 8 sidor är partipolitiskt neutral och saknar annonser. En bilaga varje månad med fördjupning i något aktuellt ämne. Avsedd för alla som av olika anledningar har svårt att läsa en vanlig dagstidning.