Vilket väder!

Hur påverkar klimatförändringarna Sverige?

Det talas ofta om hur klimatförändringarna kommer att påverka jorden och sättet vi lever. Glaciärer kommer att smälta, öknarna breda ut sig, havsnivåerna stiga osv, men vad innebär det för oss i Sverige?

Meteorologen Madeleine Westin skriver i denna bok om just detta. Med text, foton och illustrationer visar hon på ett intressant sätt hur det ser ut för oss i Sverige. Det är inte bara ett negativt perspektiv som visas, även om stycket som handlar om parasiter, myggor och infektioner fick mig att rysa. Framför allt visar boken på att vi måste göra vad vi kan för att ändra vårt sätt att leva, för att minska vår effekt på klimatet.

Audience:

Tags:

Review by: Minna Koitila Tuesday, June 9, 2015