Vi erbjuder - för barn och unga

Här finner du information om vad biblioteken erbjuder för barn och unga. Klicka på rubriken för att få mer ingående information om varje tjänst.

Andra språk

Det finns barn- och ungdomsböcker på många olika språk. Om ditt närmaste bibliotek inte har böcker på ditt språk, så går det oftast att låna in från ett annat bibliotek. Fråga personalen!
Nya titlar för barn på de mest efterfrågade språken.

Barnteater / Bebisteater

Några gånger om året erbjuds bebisteater och barnteater på bibliotek i Borås.

Bokbuss

Bokbussen besöker skolor och förskolor i Borås Stad. Under sommaren och vid speciella tillfällen åker bokbussen till badplatser och andra träffpunkter.

Bokklubbar

På Borås stadsbibliotek finns en bokklubb för barn 9-12 år. Under sommaren har flera bibliotek träffar med Sommarboken.

Bokpåsar / Boklådor

Boklådor eller bokpåsar till förskolor som har svårt att ta sig till biblioteket erbjuds av flera bibliotek i staden. I viss fall får förskolor besök av Bokbussen i stället för depositioner/boklådor. Vänd dig till ditt närmsta folkbibliotek för mer information.

BVC - samverkan

Biblioteken och barnhälsovården samverkar på olika sätt. Med gåvoböcker och olika träffpunkter för föräldrar och småbarn.

Datorer

Du kan boka dator hos oss.  På datorerna loggar du in med ditt lånekortsnummer eller personnummer och PIN-kod. Borås stadsbibliotek finns det 2 datorer som är speciellt reserverade för barn under 15 år.

Egen nedladdning (Legimus)

En tjänst för dig som har svårt att läsa tryckt text. Boka tid hos något av biblioteken för att registrera dig och få tillgång till talböcker från Legimus.

Filmer

På alla bibliotek går det att låna och reservera filmer för barn och unga. Lånetid för spelfilm är 7 dagar. För att få låna hem dvd eller Blu-ray måste man ha fyllt 15 år.

Föräldrahylla

En avdelning med böcker för vuxna om barn och föräldraskap.

Författarbesök

Ibland får vi finbesök av en författare eller illustratör. 

Förskolebesök

Välkommen till biblioteket med din förskolegrupp!

Gåvoböcker

Alla barn i Borås stad får bokgåvor mellan 0-6 års ålder.

Inköpsönskemål

Saknar du något på biblioteken som du tycker vi borde köpa in? Då kan du skicka in ett inköpsönskemål.

Klassbesök

Välkommen på biblioteksbesök med din klass!

Krypin - Babybokprat, sång och rytmik för bebisar 

Krypin - babybokprat, sång och rytmik för bebisar erbjuds på  Stadsbiblioteket, Mötesplats Kristineberg och Sjöbo Familjecentral.

Lovaktiviteter

På loven erbjuder biblioteken aktiviteter för barn och unga. Se vad som händer på närmast kommande lov!

Låneinformation

Borås bibliotekens gemensamma låneinformation.

Länktips

Bibliotekets länktips till barn (och  föräldrar)

Lördagsbarn

Kultur för barn - på lördagar! Ibland är det lördagsbarn i Knacka på! barnens kulturrum,  och ibland är det på någon annan plats i Kulturhuset, Textilmuséet eller Röda kvarn.

Reservera

Allt material som finns på biblioteken i Borås går att reservera och hämta ut på vilket bibliotek i Borås som passar dig bäst. 

Sagostunder / Lässtunder

På flera bibliotek finns sagostunder eller lässtunder för barn.

Sommarboken

Biblioteken ordnar träffar under sommaren. Alla mellan 8-12 år får vara med. Det kvittar hur lite eller hur mycket du läser!

Surfplatta

På Borås stadsbibliotek och Kristinebergs bibliotek finns det surfplatta för barn. På den finns det både spel och böcker att sysselsätta sig med.

Sångstunder

På Borås stadsbibliotek, Dalsjöfors bibliotek och Kristinebergs bibliotek finns sångstunder för barn och föräldrar.

Tidskrifter

På biblioteken kan du låna tidskrifter som riktar sig mot barn.

Trådlöst nätverk

På biblioteken i Borås kan du koppla upp dig mot vårt trådlösa nätverk. 

TV-spel

Det går att låna hem TV-spel till flera olika konsoler. På Stadsbiblioteket kan du även sitta och spela TV-spel på plats i biblioteket.

Äppelhylla

Alla bibliotek i Borås har en Äppelhylla, På Äppelhyllan finns medier som är anpassade för barn och ungdomar med funktionsvariationer. På äppelhyllan finns Daisyböcker, böcker med tecken som stöd, Bliss, Pictogram, böcker med punktskrift, taktila bilderböcker, teckenspråksfilmer.