Vi är vad vi köper

Utan pekpinnar går de två författarna - den ene professor i reklam och PR, den andra kulturantropolog- in på våra konsumtionsvanor och vad som påverkar dessa. Konsumtionskulturen kritiseras men läsaren görs samtidigt medveten om att vi alla är delaktiga i den, vare sig vi vill eller inte. Konsumtion har alltid varit en statusmarkör, men författarna menar att vi idag mer och mer går över till att köpa livsstilar. ”I dagens konsumtionskultur går det inte att dra en distinkt skiljelinje mellan att vara människa och konsument" (citat ur boken).

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Monday, March 25, 2019