Veckans tidskrift (6-7 2017)

Världshorisont - FN:s tidskrift om internationella frågor!

Om tidskriften:

”Världshorisont bevakar globala frågor, FN:s arbete och FN-rörelsen i Sverige. Genom reportage från länder runt om i världen försöker vi ge mänskliga ansikten åt globala företeelser och problem. Vi granskar också Sveriges, EU:s och andra centrala aktörers politik och strävar efter att stimulera till debatt.”

Utkommer med 4 nr/år.

Finns att läsa på Borås Stadsbibliotek.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Monday, February 6, 2017