Veckans tidskrift (4-5 2017)

Populär arkeologi - populärvetenskaplig tidskrift om forna tiders kulturer!

Om tidskriften:

”Populär arkeologi är en tidskrift som på ett populärvetenskapligt sätt behandlar förhistoria och arkeologi. Här presenteras information om aktuell forskning och utställningar. Arkeologiska och historiska forskare rapporterar om sina rön. Tidskriften vänder sig både till fackfolk och den arkeologiskt intresserade allmänheten.”

Tidskriften startades 1983 och utkommer med 4 nr/år.

Finns att läsa på Borås Stadsbibliotek.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Tuesday, January 24, 2017