Vanans Makt

Varför vi gör som vi gör och hur vi kan ändra på det

Detta är, enligt mig, en mycket intressant bok kring hur vanor fungerar. Boken beskriver hur man kan göra för att bryta vanor samt hur man gör för att starta nya önskvärda vanor. Författaren har gjort en gedigen djupdykning i ett stort antal vetenskapliga studier som undersöker hur vanor fungerar och påverkar oss.

”Nästan hälften av allt vi gör går på ren vana. Vanor påverkar individens val, gruppers beteenden och hela samhällens inriktning”

Följ med på en intressant resa kring exempelvis hur olika företag gör för att registrera våra vanor så att de kan optimera sin försäljning. Eller hur Rosa Parks, som inte böjde sig under Montgomerys lagar om segregering på bussar, lyckades starta en protestaktion som på sikt skulle bidra till en riktigt stor samhällsförändring.


Författaren menar att om du har förstått hur en vana fungerar och hur den är uppbyggd så kan du, om du så önskar, kunna börja ta makten över den, och på sikt bryta vanan. ”Förändringar går kanske inte fort och är inte alltid enkla. Men med tid och arbete kan nästan alla vanor förändras.”

Audience:

Tags:

Review by: Gustaf Hallquist Thursday, July 9, 2015