Världen som väntar - Vårt liv i klimatförändringarnas Sverige

Lättfattligt och pedagogiskt upplagt beskriver DN's klimatredaktör Peter Alestig i olika kapitel som exempelvis "vatten", hetta", "mat" och "sjukdomar" vad som håller på att ske p.g.a. av klimatförändringar. Tyngdpunkten ligger på hur det påverkar Sverige och troliga scenarier för hur det blir i framtiden. En guldklimp bland litteraturen om klimatförändringar!

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Tuesday, August 30, 2022