Uusi islamin käsikirja

Helppolukuinen islam-opas vastaa kysymyksiin Isisin noususta ja tuhosta, niin kutsutusta arabikeväästä, Syyrian tilanteesta ja Euroopan pelätystä islamilaistumisesta.

Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila havainnollistaa islaminuskon historiaa ja sen monia ilmenemismuotoja eri maissa pääasiassa Lähi-Idässä. Kirjan luettuaan lukija ymmärtää muun muassa sellaisten käsitteiden kuin sunni, shiia, sharia, fatwa, imaami ja ajatolla merkityksen. Kiihkoton kirja murtaa länsimaissa usein vallalla olevia islam-myyttejä kuitenkaan lakaisematta ongelmia maton alle. Käsittelyssä ovat niin terrorismi kuin naisten asemakin. Toisaalta Hämeen-Anttila osoittaa, että monet islamiin liitetyt ongelmat, eivät nouse uskonnosta sinänsä, vaan esimerkiki monien Lähi-Idän konfliktien taustalla on pitkä ja monimutkainen historia, johon länsimaatkin ovat sekaantuneet.

Kirjan tärkeintä antia on ymmärrys siitä, ettei ole olemassa yhtä islamia, vaan eri islamin suuntauksilla ja jokaisella muslimilla on oma erilainen islaminsa.


Audience:

Tags:

Review by: Rosaliina Laukkarinen Tuesday, December 10, 2019