Utskrift, kopiering och scanning

Biblioteken i Borås erbjuder servicen att personal skriver ut och kopierar dokument under den tid då biblioteken är nedstängda.

cottonbro, Pexels
Utskriftsservice

Medan Biblioteken i Borås är nedstängda under pandemin kan du inte besöka oss för att skriva ut digitala dokument. Däremot kan du skicka dina viktiga dokument till oss via e-post för att senare hämta dessa utanför respektive bibliotek under servicetider

OBS! Avgiften för kopior och utskrifter är från och med 2021-01-01 4 kr/papper.

Allmänt om utskrifterna

Kostnaden är 4kr/papper. Betalning kan endast ske genom Swish. Betalningen sker vid utlämningen av utskriften. Be oss om kvitto om det önskas. 
* Utskrifterna blir ensidiga A4-papper.
* För enklast hantering önskar Biblioteken i Borås att dokumenten är i pdf-format (eller jpg om det gäller bilder). Om annat filformat skickas kan vi inte garantera att utskrifterna blir exakt som avsedda. De dokument som skickas till oss görs på eget ansvar.
* Vi förbehåller oss rätten att inte skriva ut upphovsrättsskyddat material. 
* Skicka dina dokument i god tid (ju tidigare på dagen desto bättre), för vi kan inte garantera att du får dokumenten utskrivna samma dag som du skickar dem. Du får alltid ett e-postmeddelande från biblioteket när dina utskrifter finns att hämta. 
* Behandling av personuppgifter görs enligt riktlinjer för GDPR. Direkt efter att ditt dokument har skrivits ut på biblioteken raderas ditt e-postmeddelande. 

Instruktioner för utskriftsservicen

1. Bifoga ditt digitala dokument i ett e-postmeddelande till ditt utvalda bibliotek. En lista med Biblioteken i Borås e-postadresser finns nedan.
2. Invänta svar från biblioteket att dina utskrifter är klara för upphämtning.
3. Gå till ditt utvalda bibliotek och ring det angivna telefonnumret när du står utanför. Invänta bibliotekspersonal.
4. Uppge den e-postadress som du skickade dokumentet ifrån till bibliotekspersonal.
5. Betala med Swish när vi kommer ut med utskriften.
KLAR!

E-postadresser till Biblioteken i Borås

Borås Stadsbibliotek
boras.stadsbibliotek@boras.se

Byttorps bibliotek
byttorps.bibliotek@boras.se

Dalsjöfors bibliotek
dalsjofors.bibliotek@boras.se

Fristads bibliotek
fristad.bibliotek@boras.se

Hässlehusets bibliotek
hassleholmen.bibliotek@boras.se

Kristinebergs bibliotek
kristineberg.bibliotek@boras.se

Norrbyhusets bibliotek
norrbyhuset@boras.se

Sandareds bibliotek
sandareds.bibliotek@boras.se

Sjöbo bibliotek
sjobo.bibliotek@boras.se

Trandareds bibliotek (utskrifter enbart i svartvitt)
trandared.bibliotek@boras.se

Viskafors bibliotek
viskafors.bibliotek@boras.seKopieringsservice

Medan Biblioteken i Borås är nedstängda under pandemin kan du inte besöka oss för att göra kopior av fysiska dokument. Däremot kan du under våra servicetider ringa när du står utanför ditt utvalda bibliotek så tar vi emot dina viktiga dokument och kopierar dem åt dig medan du väntar. 

Allmänt om kopiorna

* Kostnaden är 4kr/papper. Betalning kan endast ske genom Swish. Betalningen sker vid utlämningen av kopiorna. Be oss om kvitto om det önskas.
* Biblioteken kopierar enbart fysiska dokument. Om ditt dokument finns på t.ex. ett USB-minne får du istället e-posta det digitala dokumentet enligt utskriftsservicen ovan.
* Kopiorna blir ensidiga A4-papper.
* Vi förbehåller oss rätten att inte kopiera upphovsrättsskyddat material. 
* Alla bibliotek förutom Sjöbo och Trandared har färgkopiatorer. 
 

Instruktioner till kopieringsservicen

1. Ta med dig dina fysiska dokument till ditt utvalda bibliotek och ring det angivna telefonnumret när du står utanför. Invänta bibliotekspersonal. 
2. Lämna över det material som du vill ha kopierat och specificera antal kopior etc.
3. Betala med Swish när vi kommer ut med kopiorna. 
KLAR!

Scanningsservice 

På Stadsbiblioteket kan du få hjälp med scanning av dokument. 

Allmänt om scanningen 

* Det är gratis att scanna
* Dokument scannas endast till din egen e-postadress. Du behöver själv vidarebefodra om dokumentet ska till någon annan.

Instruktioner till scanningsservicen

1. Ta med dig det som ska scannas till Stadsbiblioteket.
2. Gå till den nedre entrén på Stadsbiblioteket och ring 033-35 76 20. Invänta bibliotekspersonal.
3. Lämna över det material du vill ha scannat och vänta tills personal kommer tillbaka med materialet.
KLAR!