Ugly

Ugly Mareowl är tydligt inspirerad av Raymond Chandlers detektiv Philip Marlowe. Vi befinner oss i en värld där antropomorfa djur tagit makten och människorna förpassats till att vara cirkusdjur och uppstoppade museiföremål. Berättelsen kretsar kring ett uppdrag som leder Mareowl till diverse instanser i Göteborgs undre värld. Som vanligt i Lindengrens tecknade serier är de kulturella referenserna många. Detta är stor seriekonst!

By: Lindengren, Joakim
Language: Swedish
Published: 2019
Borrow me!

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Thursday, November 12, 2020