Ubuntu - Konsten att leva bättre tillsammans

Ordet "ubuntu" betyder ungefär "jag finns för att du finns". Detta är en självhjälpsbok som utgår från den afrikanska (finns i flera länder på kontinenten) ubuntufilosofin att vi alla hör ihop och listar 14 lärdomar på hur man kan arbeta med sig själv genom förhållandet till andra. För att illustrera lärdomarna tas flera exempel utifrån Sydafrikas förflutna med apartheid och den försoningspolitik som följde (författaren är barnbarn till Desmond Tutu).

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Monday, January 11, 2021