Tunnel 29

Där det finns en mur kommer folk försöka ta sig över. Eller under.

2021 är det 60 år sedan Berlinmuren började uppföras, 155 km betong som klöv Berlin i två delar. Många flyktförsök gjordes under murens tid; vissa lyckades, många misslyckades och minst 136 personer dödades.

Strax efter murens uppförande lyckades Joachim Rudolph ta sig till väst och efter några månader började han gräva en tunnel tillbaka till öst för att ge fler en chans att komma undan.

Tunnel 29 är spännande som en thriller men med den stora skillnaden att det är verklighet.

Audience:

Tags:

Review by: Marlena Redhage Friday, September 10, 2021