Trippelfokus

Ett nytt synsätt på hur utbildning bör bedrivas

Barn som växer upp idag behöver ha andra kompetenser och redskap att klara av framtida utmaningar. Sambandet mellan människor, föremål och jorden samtidigt är viktigare än någonsin. Kombinationen av de här färdigheterna är trefaldig ett inre fokus, ett relationellt fokus och ett systemfokus.
Inre fokus är att ha fokus på oss själva och vår inre värld, förmågan att känna att vi har en mening med livet. Att känna till våra innersta förhoppningar och förstå varför vi känner som vi gör och hur vi kan hantera våra känslor. Hur barn och unga kan bli bättre på självkännedom, självledarskap och empati och använda sociala färdigheter.
Relationellt fokus är att känna in andra människor, känna empati, förstå en annan persons verklighet. Kan man det leder det till omsorg om andra och en förmåga att arbeta tillsammans.
Systemfokus är att förstå världen som en helhet, hur system interagerar och skapar kontaktnät som präglas av ömsesidigt beroende. Komplexitet. Att förstå att när jag gör så här blir konsekvensen den här.
Bokens olika kapitel tar upp hur man kan föra in dessa tre fokusområden i lärandet. Hur skolan borde undervisa.

Audience:

Tags:

Review by: Lena Jonsson Wednesday, May 24, 2017