Tips om Barnkonventionen

för barn 0-6 år

FN:s konvention om barnets rättigheter, som man brukar kalla Barnkonventionen, blev lag i Sverige 1 januari 2020. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Det finn 54 artiklar, som slår fast vilka rättigheter barn skall ha. Vi har valt ut några av dem och kopplat lästips till dem. Du kan använda lästipsen när du pratar med barn, främst i förskoleåldern. Här är först några tips på länkar där du kan hitta mer information.

Unicef om Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen

Barnombudsmannen: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

och Barnombudsmannens sidor för barn: https://minarattigheter.se/

Rädda barnen: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/

Utbildningsradion på UR play: https://urplay.se/serie/211914-barnens-ratt

Allmänt om barnkonventionen

 1. Alla barns rätt

  Subtitle: en bilderbok om Barnkonventionen
  By: Stalfelt, Pernilla
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: Oc.01(yb),u
  Available as: Book
 2. ALLA har rätt

  Subtitle: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i bild
  Language:
  Swedish
  Published: 2008
  Classification: Oc.01,u
  Available as: Book

artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter

 1. Jag är jag

  By: Adbåge, Emma
  Language:
  Swedish
  Published: 2011
  Classification: Hcf
  Available as: Book
 2. Vad är ett barn?

  By: Alemagna, Beatrice
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 3. Vem är du?

  Subtitle: en bok om tolerans
  By: Stalfelt, Pernilla
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Dg,u
  Available as: Book
 4. Vem är arg?

  By: Wirsén, Stina
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book

Artikel 22: barn på flykt har rätt till skydd

 1. Pudlar och Pommes

  By: Lindenbaum, Pija
  Language:
  Swedish
  Published: 2016
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 2. Åka buss

  By: Wallnäs, Henrik
  Language:
  Swedish
  Published: 2016
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 3. Vi och dom andra

  By: Anrell, Lasse
  Language:
  Swedish
  Published: 2016
  Classification: Hcf
  Available as: Book

artikel 12 och 13: Alla barn har rätt att säga vad de tycker

 1. Bra bestämt!

  By: Alzén, Anders
  Language:
  Swedish
  Published: 2016
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 2. Dom som bestämmer

  By: Adbåge, Lisen
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 3. Doris drar

  By: Lindenbaum, Pija
  Language:
  Swedish
  Published: 2015
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 4. Juno och Jillis flyttar

  By: Bjelkholm, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 5. Sahar som inte syns

  By: Platt, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book

Artikel 30: rätt till sin identitet, ursprung och kultur

 1. Pimpelfiske

  By: Laestadius, Ann-Helén
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 2. Badbomber & simhopp

  Subtitle: Dansbus & kaktrubbel ; Camping & kurragömma : samlingsvolym!
  By: Salto, Marin
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 3. Eid

  Subtitle: en festdag
  By: Susso, Jali Madi
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 4. Jag och alla

  By: Karlsson, Ylva
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 5. Bara rumpor

  By: Leone, Annika
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 6. Malik och Mini-Gurra

  By: Grähs, Gunna
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book

Artikel 31: Alla barn har rätt till lek, vila och fritid

 1. Gropen

  By: Adbåge, Emma
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 2. Alla tre vilar

  By: Nilsson Thore, Maria
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 3. Vi måste till jobbet

  By: Lindenbaum, Pija
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book
 4. Sovdags för Lydia

  By: Croall, Moa-Lina
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Hcf(yb)
  Available as: Book

Faktaböcker för vuxna om barnkonventionen

 1. Göra demokrati

  Subtitle: projekterande arbete med förskolans yngsta
  By: Appelquist, Johanna
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 2. Lekande rätt

  Subtitle: en förskola för barnets rättigheter
  By: Davidsson, Fanny
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Eaboc.01
  Available as: Book
 3. Barnets rätt

  Subtitle: en bok om barnkonventionen
  By: Gerdes, Hanna
  Language:
  Swedish
  Published: 2012
  Classification: O,u
  Available as: Book
 4. Barns rätt till rötter och fötter

  Subtitle: berättande för samverkan i mångfaldens förskola
  By: Kultti, Anne
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 5. Rätten till din berättelse

  Subtitle: normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga
  By: Gustafsson, Eva
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Eabdg
  Available as: Book