The Bear and the Nightingale

Detta är möjligen den bästa fantasy-boken 2017.

Det är inte en ungdomsbok, även om den är klassad som det i vår katalog. Det är en vad vi kallar en folklore-fantasy. Den utspelas i ett alternativt Ryssland och huvudpersonerna, Björnen och Näktergalen, är varelser ur östeuropeisk folktro som står på var sin sida om ont/gott, ljus/mörker, ja ni vet vad jag menar: talismaner med stor kraft, mäktiga krigare, talande djur och vedervärdiga vampyrer. De sista kanske inte direkt hör hemma i fantasy, men i detta fall smälter de in perfekt. Kylan om vintern, värmen om sommaren, skräcken för att bli utstött ur bygemenskapen och prästens brinnande ögon när han fördömer eller välsignar känns välbekant, trots att det är bland den första fantasy-litteraturen vi har från detta kulturområde. Vi vill ha mer!

Audience:

Review by: Ingrid Boström Tuesday, November 28, 2017