Temalådor

Kontakta ditt närbibliotek och beställ böcker på särskilda teman till din barngrupp. Låt barnen vara delaktiga. Berätta för bibliotekarien vad barn och pedagoger behöver just nu. Lånetiden är 4 veckor. Om det inte räcker går det oftast bra att förlänga en period till. Logga i så fall  in på vår webb med avd. lånekort och pinkod. Varje förskoleavdelning ansvarar själv för hämtning och att lämna tillbaka enligt lånereglerna.