Swede Hollow

Har ni läst Utvandrarsviten och känner er lite vilsen i hur ni ska gå vidare med livet? Denna bok ser jag som ett bra komplement för att dryga ut "Utvandrarna"-känslan då jag själv suttit i samma situation.

Slutet av 1800-talet flyr en svensk familj från Örebro till New York. De råkar på en grupp andra svenskar som är på väg till St Paul, Minnesota. Där finns det en dal som heter Swede Hollow. Dalen befolkas främst av svenskar, irländare, italienare och gamla träkåkar längs en smutsig flod. Det är svårt att få jobb vilket försämrar möjligheten till att lära sig det nya språket samt att få ny bekantkrets. Man söker sig till dem med samma nationalitet helt enkelt - inte helt olikt som man gör idag. Historien pågår i en sakta lunk vilket även kan uppfattas som behaglig takt.