Sveriges nationalparker

Sverige har idag drygt 30 nationalparker som är exempel på vår fina natur och olika karakteristiska landskapstyper. Här är en bok som presenterar alla med fokus på härliga vandringar och fina naturupplevelser.

Vi var först i Europa med att inrätta nationalparker och de har en stor variation med allt från en marin nationalpark till fjällvärldens typiska landskap.  Nationalparkerna representerar Sveriges sex landskapstyper och är till för att skydda naturens mångfald samt ge besökare möjlighet att uppleva naturen. De finns från söder till norr. Vissa är till och med världsnaturarv och några också världskulturarv. Den här boken ger en inspirerande översikt över natur och leder med nedladdningsbara kartor. Lederna har bedömts ur tillgänglighetssynpunkt och en får veta om det t ex går att tälta i parken. Växtliv och djurliv finns med. Så nu när våren anas låt er inspireras till att upptäcka vårt fina land.

Audience:

Tags:

Review by: Tove Alkstrand Tuesday, March 1, 2022