Svenska dagstidningar

Sök bland Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar från 1600-talet och fram till i dag.

tidningar

Databasen ”Svenska dagstidningar” innehåller över 700 tidningstitlar och nära 25 miljoner sidor som ger möjlighet till fritextsökning på valfritt sökord.

Här finns alla dagstidningar som idag ges ut i Sverige, från 2014 och framåt. De största dagstidningarna finns fullständigt digitaliserade från utgivningsstart. Du hittar även en del äldre tidningar som inte längre ges ut. Databasen utvecklas dessutom hela tiden i och med att fler och fler titlar digitaliseras bakåt i tiden.

Genom att klicka här når du databasen hemifrån. Här kan du söka i allt digitaliserat material, men på grund av upphovsrättsliga regler kan du enbart läsa sådant material som inte skyddas av upphovsrätten (äldre än 115 år).

På Borås Stadsbibliotek finns dessutom denna databas i en av våra datorer. Här kan du ta del av allt material som finns digitaliserat, dvs även sådant material som skyddas av upphovsrätten.