Svenska dagstidningar

Sök bland Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar från 1600-talet och fram till i dag.

tidningar

Databasen ”Svenska dagstidningar” innehåller över 700 tidningstitlar och nära 25 miljoner sidor som ger möjlighet till fritextsökning på valfritt sökord.

Här finns alla dagstidningar som idag ges ut i Sverige, från 2014 och framåt. Vissa tidningar är även digitaliserade bakåt i tiden. De största dagstidningarna finns fullständigt digitaliserade från utgivningsstart. Du hittar även en del äldre tidningar som inte längre ges ut.

På Borås Stadsbibliotek finns denna databas i en av våra datorer. Här kan du ta del av allt material som är digitaliserat.

Genom att klicka här når du även databasen hemifrån. Här kan du söka i allt digitaliserat material, men på grund av upphovsrättsliga regler kan du enbart läsa sådant material som inte skyddas av upphovsrätten (äldre än 115 år).