Svenska dagstidningar

Sök bland Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar från 1600-talet och fram till i dag.

Nu finns databasen ”Svenska dagstidningar” på Borås Stadsbibliotek. Här finns alla dagstidningar som i dag ges ut i Sverige, från 2014 och framåt. Vissa större tidningar finns dessutom fullständigt digitaliserade från utgivningsstart. Du hittar även en del äldre tidningar som inte längre ges ut.

Totalt rör det sig om ca 700 tidningstitlar och nära 25 miljoner sidor som ger möjlighet till fritextsökning på valfritt sökord. Ett fantastiskt hjälpmedel för t ex släktforskare och andra historieintresserade personer.

Tags:

Tuesday, October 15, 2019