Svenska Dagbladet Junior nummer 1-2 2016

Ny nyhetstidskrift för barn och unga!

Svenska Dagbladet lanserar nu en ny samhällstidskrift som vänder sig till en yngre läsekrets. Tidskriften utkommer en gång per vecka. Här finns naturligtvis sammanfattningar av veckans händelser, men också boktips, recept och serier. Du hittar tidskriften bland övriga tidskrifter hos Barn & unga.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Monday, January 25, 2016