Bibliotekarie på småskolorna i och runtom Dalsjöfors samt på Dalsjöfors bibliotek.