Enhetschef för Sjöbo bibliotek samt Stadsbibliotekets Supportenhet.