Bilderboksnörd och linedancefantast. Är ansvarig för barn- och ungdom på Viskafors bibliotek. Är även skolbibliotekarie för Viskaforsskolans lågstadium, Kinnarummaskolan samt Svaneholmsskolan.