Bilderboksnörd och linedancefantast. Är ansvarig för barn- och ungdom på Viskafors bibliotek.