Veckans tidskrift (v 49)

Kulturtidskrift om film!

Denna vecka uppmärksammar vi den svenska filmtidskriften Filmrutan.

Filmrutan ges ut av Sveriges förenade filmstudios och utkommer med 4 nr per år.

Om tidskriften:

”Filmrutan är Sveriges äldsta filmtidskrift och innehåller essäer, analyser, kommentarer, filmhistoria och filmskådespelare. Tidskriften granskar filmbranschens utveckling liksom alternativa distributionsformer för den så kallade kvalitetsfilmen. Filmrutan håller filmhistorien levande och för en fortlöpande debatt om medie- och filmpåverkan och recenserar nyutkommen film och filmmusik och filmlitteratur.”

Finns att läsa på Borås Stadsbibliotek.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Magnus Sjöström den 5 december 2016