Ut ur Kalahari - Drömmen om det goda livet.

Intressant och spännande om världens utveckling, och en välbehövd positiv bild av Afrika.

Den tredje och avslutande(?) delen i Lasse Bergs Kalahariserie. Boken inleds med tillbakablickar på författarens första resor på 60-talet. Jämförelser görs mellan de första besöken i Asien och Afrika, återbesöken på 90-talet och ett tredje besök i nutid. Författaren har uppsökt samma byar alla gånger, och oftast konstaterat en kraftig uppgång i levnadsstandarden. Att ekonomin i flera asiatiska länder fått ett kraftigt uppsving har knappast undgått någon. Att detsamma gäller i många afrikanska länder är mindre känt.
Lasse Berg skriver med lättförståelig sakprosa och ger en i huvudsak positiv bild av världens utveckling, med reservation för att folk världen över blir alltmer ensamma.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Stefan Carlsson den 22 maj 2014