The contract with God trilogy - Life on Dropsie avenue

Will Eisners tre seriealbum om livet på en gata i The Bronx, New York, här samlade i en inbunden utgåva. I de två första delarna, "A contract with God" och "A life force" följer vi några individer på den fiktiva Dropsie Avenue under mellankrigstiden och depressionsåren. Dessa två delar består av noveller, varav den inledande, gett namn hela trilogin. En man skriver ett kontrakt med Gud om att bara utföra goda handlingar, men när hans dotter dör blir förvirringen och besvikelsen så stor att han avbryter sitt fromma liv och inleder en hänsynslös och girig bana där pengar blir det enda viktiga. I den tredje delen rullas hela historien om Dropsie Avenue upp, och vi följer utvecklingen från de första immigranternas bondgårdar fram till modern tid som förort till New York. Böckerna gavs ursprungligen ut på 90-talet, och de banade väg för en helt ny typ av tecknade serier. Ett mästerverk!