Stadsodlare

Många vill odla, men majoriteten av befolkningen bor i städer. Hur löser man det, om man vill nöjesodla, få egna närodlade och giftfria grödor eller göra en insats för miljön? Hur får man tag på mark? Hur går det att odla kollektivt med andra intresserade? Kan man ha höns i staden? Den här boken belyser lösningar på stadsodling från sex svenska städer. Inspirerande!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Stefan Carlsson den 11 april 2019