Skeptikerns guide till Jesus

Skeptikerns guide till Jesus är en intressant bok som diskuterar trovärdigheten i evangelierna.

Vad kan vi veta om Jesus som historisk person utifrån de källor som finns tillgängliga idag? Hur ser källmaterialet ut? Hur beskrivs Jesus utifrån icke-kristna källor ex. från historieskrivarna Josefus, Tacitus? Hur dateras evangelierna samt vilken kontext skrevs de i? Vilken bild kan evangelieförfattarna och Paulus ge kring Jesus? I denna bok argumenterar Stefan Gustavsson för evangeliernas tillförlitlighet på ett genomarbetat sätt. Personligen hade jag önskat att boken var något mer ingående i frågorna som den lyfter speciellt med tanke på att boken håller bra kvalité. Enligt författaren så kommer boken få en uppföljning.

Målgrupp:

Tipsat av: Gustaf Hallquist den 8 juli 2014