Sagor att berätta och leka

Enkla tips på sagor att berätta utan bok

Barn leker gärna de sagor vi berättat för dem, om de är intressanta för barnen. Per Gustavsson  är sagoberättare på heltid och har samlat 30 enkla folksagor som vi får tips på hur vi kan berätta för de allra minsta barnen i åldrarna 2-5 år. Pannkakan, Den lilla, lilla gumman, Nordanvinden och Solen, Hur björnen fick sin korta svans, Koka soppa på en spik är några av de trettio sagorna. Till alla sagor ges konkreta tips på  på hur man kan levandegöra dem vid berättandet och också sagornas ursprung.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lena Jonsson den 1 juli 2014