Nätternas gräs

En av nobelpristagaren Patrick Modianos senaste böcker!

Det börjar med orden "Ändå drömde jag inte". Det summerar egentligen hela min känsla för boken. Huvudpersonens minnen från en händelse 30 år bakåt i tiden känns som en dröm och ändå blev jag påmind om att det är precis så minnen fungerar. Fragment av händelser och känslor som vävs samman till en historia och sammanfogas i huvudpersonens vandring genom dagens Paris.

I början undrade jag varför det nu var så märkvärdigt med Patrick Modiano så att han skulle få årets Nobelpris men bara några sidor in i boken insåg jag att han på något vis rör vid det undermedvetna. Hans sätt att beskriva tankens värld är så likt mitt sätt att tänka att det kändes som om boken utspelade sig i mitt egna minne.

Jag tycker om hur boken stannade kvar i mig efteråt och det var som om jag själv försökte ta över tankarna från den och fundera ut vem egentligen den där kvinnan var, som historien kretsade kring.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Minna Koitila den 13 oktober 2014