Mille och monsterspindeln

En bok om hur rädd man kan bli över spindlar - och hur man kan ta bort rädslan.

När Mille sitter på toaletten kryper en spindel på golvet. Mille är livrädd! Efteråt börjar han se spindlar överallt. Men vänta... Vad är det för en gigantisk monsterspindel utanför deras hus?