Med blod i skägget

Brasiliansk roman om en man på jakt efter sin farfars förflutna, och kanske på flykt från sitt eget.

En man bosätter sig i en strandlägenhet i ett litet fiskesamhälle och surfparadis vid den brasilianska Atlantkusten. Med sig har han sin pappas gamla tik, som han tagit hand om efter pappans nyligen begångna självmord. Vid deras sista samtal fick han reda på att hans farfar, som han aldrig träffade, bodde i det lilla fiskesamhället på sextiotalet och sades ha dödats av ett antal ortsbor i samband med en danstillställning. Då ingen kropp uppdagades i samband med det påstådda dödsfallet så förblev dock omständigheterna kring farfaderns död oklara.

Som gammal simlärare och triathlet ägnar han utåt sett sin nya badortstillvaro åt simundervisning, strandlöpning och havssimning, men dels så brottas han med tankar och känslor kring sitt förflutna, och dels så kan han inte sluta att undra vad som egentligen hände hans farfar där på sextiotalet. Det står tidigt klart att ortsborna verkar veta någonting om saken, men där ingen vill tala om det. Ju mer han försöker föra sin farfar på tal, desto mer hotfull blir dessutom stämningen gentemot honom själv.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Markus Nolgren den 10 december 2014