Martin Luther: hans liv, lära och inflytande -500 år senare

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans port i Wittenberg. Tesernas kritik mot den Romersk-katolska kyrkan blev gnistan som startade reformationen. Luther ställdes till svars i riksdagen i Worms år 1521 men Luther vägrade att ta avstånd från sina olika skrifter. Skrifter som bland annat menade att frälsning inte följer av goda gärningar utan genom tro allena (Sola fide , lat.) och betoningen på skriften (Sola scriptura, lat.) som den enda källan till den kristna doktrinen.

Resultatet blev att Luther förklardes fredlös av den tysk-romerske kejsaren och att hans skrifter bannlystes. Från Wartburg, en skyddande borg i centrala Tyskland, kunde dock Luther finna en fristad och fortsätta att producera skrifter och psalmer. Luthers texter kom att läsas och spridas långt utanför Tyskland. Vilket till stor del beror på att Luther skrev texter på Tyska och inte på det rådande liturgiska språket Latin. Dessutom hade boktryckarkonsten slagit igenom, vilket gjorde att hans texter kunde spridas från stad till stad.

Men vem var personen Martin Luther? Hur såg hans lära ut? Hur påverkar hans tankar och engagemang kyrkan idag? Boken Martin Luther: hans liv, lära och inflytande -500 år senare försöker att ge svar på dessa frågor. Är du det minsta intresserad av historiska och/eller teologiska frågor så är detta en bok som kan vara till glädje.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Gustaf Hallquist den 1 juni 2017