Läslust i hemmet

Så stödjer du ditt barns läs- och skrivutveckling.

Om hur du kan göra lässtunden hemma speciell och varför det är så viktigt att stödja sitt barn i läs- och skrivutvecklingen. Använd dig av ord som finns runt omkring, symboler och skyltar. Upptäck tillsammans. Läs högt ur barnböcker- berätta för varandra. När ni använder ord i alla sammanhang blir det till slut en läsare av ditt barn och en skriftspråkare.

"Läslust i hemmet ger dig en mängd förslag på hur du lättsamt och lekfullt kan stimulera ditt barns intresse för det skrivna språket. Du får också en djupare förståelse för hur det går till när barn lär sig att läsa och skriva".

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lena Jonsson den 21 mars 2018