Kurage

Idétidskrift för det civila samhället

Kurage är en tidskrift som tar upp och diskuterar det som kallas det civila samhället. Så här beskriver tidskriften sig själva:

 ”Det civila samhället utgör en vital del av samhället i stort. Trots detta finns det få forum för debatt om det civila samhällets utmaningar och möjligheter. Alltför sällan stöter, blöter och debatterar det civila samhällets ledare de stora samhällsfrågorna ur sina perspektiv. Kurage är en plattform för just detta. En idétidskrift där idéer möts och utmanar varandra.”

Finns att läsa på Borås Stadsbibliotek. Du kan även beställa tidskriften till ditt närbibliotek.

Utkommer med 4 nr/år.

 

Målgrupp:

Tipsat av: Magnus Sjöström den 16 april 2018