Känslor som kraft eller hinder

en handbok i känsloreglering

Det är få böcker som jag väljer att läsa, i mitt fall lyssna på, två gånger. Men "Känslor som kraft eller hinder" är en utav dem. Anledningen till det är att jag tycker att det är en tänkvärd bok kring hur känslor fungerar och hur de påverkar oss i vardagen. Här kommer ett axplock av vad boken tar upp.

Känslor aktiverar som bekant handlingsimpulser och motiverar oss att agera. Denna bok visar på strategier för hur vi gör för att själva välja hur vi vill agera. Vi kan inte påverka att vi reagerar känslomässigt men vi har möjlighet att påverka om och hur vi vill agera utifrån de känslor som väcks inom oss. Författarna tar därför upp olika allmänmänskliga känslotillstånd så som ilska, oro, glädje, avsky, skuld och skam, ledsenhet, ångest med mera och kommer med strategier hur vi kan handla inom dess känslotillstånd.

Författarna som är legitimerade psykologer ger även tips kring hur vi lär oss att skilja mellan, och göra oss medvetna kring, vilka av våra känslor som är primära känslor och vilka som är sekundära känslor. Detta kan vara extra bra att vara medveten om då våra sekundära känslor i själva verket är reaktioner på en grundläggande primär känsla. Våra sekundära känslor kan därmed lätt förvilla oss då vi kan få för oss att det är den känslan som är "grundproblemet", fast det i själva verket är något annat (den primära känslan) som har startat vår känsla/reaktion.

Ett annat ämne som berörs lite kort är exponeringsbehandling. Exponeringsbehandling handlar om att man stegvis utsätter sig för det som skrämmer, vilket bidrar till att man steg för steg vänjer sig av med sitt känslomässiga obehag. Författarna tar upp exempel med fobier och hur de kan tränas bort. (På grund av sina goda resultat är exponeringsbehandling även en av hörnstenarna inom olika terapier. Exempelvis inom kognitiv beteendeterapi, KBT).

Boken behandlar även andra delar som kan vara väl värda att vara medvetna om i vår vardag. Ett exempel på det är begreppet självvalidering. Självvalidering handlar om att vi lägger märke till och bekräftar våra egna känslor, upplevelser och önskningar, vilket i sin tur stärker förmågan att förstå våra egna behov och våra egna beteenden.

... Ja det här med känslor är sannerligen inte lätt!

- Vi fastnar i känslor.
- Vi gillar inte våra känslor.
- Vi försöker undvika känslor. (Vilket brukar ge samma resultat som om vi försöker trycka ned en badboll i vatten. Badbollen kräver då allt vårt fokus (likt en känsla som man försöker trycka undan) och så snart vi släpper kampen eller fokuserar på annat flyger badbollen upp med ännu större kraft).
- V
i vet inte vad vi känner.
- Vi har svårt att uttrycka känslor 

Författarnas strategier och praktiska tips kring hanterandet av känslor i vardagen borde därför kunna vara läsvärda och givande för de flesta!

Boken finns på biblioteken som tryckt bok och som e-bok i textformat.