Jessie Lambs testamente

Jessie hålls inlåst mot sin vilja. Någon vill att hon skall ändra ett beslut som kan kosta henne livet.

Mänskligheten har smittats av ett dödlig virus som gör att gravida kvinnor insjuknar. Inga nya barn kan födas utan att mödrarna dör eller läggs i koma. Man experimenterar med surrogatmödrar och embryon. Unga kvinnor sövs frivilligt ner för att föda friska barn. De blir sk. Törnrosor.

 Jessie och hennes kompisar lever i ett samhälle utan framtid där många söker sig till extrema organisationer som terrorister eller religiösa fanatiker. Jessie gör sitt eget val.

Detta är en mycket nära framtid och det blir obehagligt just därför. Skulle den här katastrofen kunna hända? Och hur skulle man reagera.
Jag tycker  mycket om Jessie, men förstår inte riktigt hennes val.
Vad tycker du? Läs!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anna-Klara Aronsson den 5 mars 2014