Himlabrand

Finns det bara ett sätt att vara renskötare på? Det är en fråga som Ánte funderar mycket på. För han upptäcker att han kanske inte helt passar in i ramen för hur en renskötare ska vara, även om han älskar att vara det.

Ánte hjälper sin pappa med renarna. Han älskar livet med renarna och det är det livet han har sett framför sig. Men när känslor av vänskap till bästa vännen utvecklar sig till något mer börjar han undra hur länge han kan fortsätta som ingenting har förändrats.


Ánte vill stanna i byn, hans liv är att arbeta med renarna och att fortsätta den samiska traditionen med renskötsel. Frågan är om det kommer gå, har han ens något val om han vill fortsätta att som renskötare? Det är två världar, renar och samernas traditionella värld och en värld där björnbruna ögon bara ser mot honom. Kommer alltid dessa världar löpa sida vid sida utan att korsas eller går det att både vara renskötare och visa kärlek till den man älskar?