Hälsogåtan Evolution, forskning och 48 konkreta råd

Hur ska man göra för att leva länge och hålla sig så frisk som möjligt? Vår kropp har inte förändrats nämnvärt från när vi alla levde som jägare-samlare, men vår tillvaro är väsensskild. Hur påverkar det oss att ha en kropp som är anpassad för en annan livsstil och andra påfrestningar än idag?

Det handlar om hur vår kropp fungerar och om motion, mat, realtioner, tankar, omgivning och sömn - ur såväl ett evolututionärt, vetenskapligt som ett erfarenhetsbaserat perswpektiv. Vill du leva hälsosamt måste du ha koll på helheten, allt påverkar varandra. Boken kommer, enligt författaren, att ge dig kunskap och redskap för att kunna ta välgrundade hälsobeslut som passar i just ditt liv. Förafttaren Anders Wallensten är läkare och epdemiolog specialiserad inom allmänmedicin och folkhälsa.