Fri från tvång

En självhjälpsbok för den som lider av tvångshandlingar

”Fri från tvång” är en självhjälpsbok för den som är i behov av att kunna bryta sig fri från tvångshandlingar. Tvångshandlingarna, synliga såväl som osynliga, utförs av den som lider av tvångssyndrom (även kallat OCD) i ett försök att dämpa den oro som uppkommer av vissa tankar. 

Boken "Fri från tvång" ger vägledning i hur man med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan få hjälp att bryta tvångets onda cirkel genom att stegvis exponera sig för sina tvång utan att utföra sina tvångshandlingar. Denna exponering gör att man på sikt lindrar och i bästa fall helt avhjälper sin tvångsproblematik.

Men vad är då tvångshandlingar för något? Så här skriver 1177.se (vårdguiden):

Tvångshandlingarna kan exempelvis vara en eller flera av följande saker:

  • Du upprepar ett visst ord i tankarna.
  • Du tvättar händerna ofta för att du är orolig för smuts eller bakterier.
  • Du sorterar saker på ett visst sätt tills det känns helt rätt.
  • Du kollar att spisen är avstängd fast du redan har gjort det flera gånger.

Vid tvångssyndrom tar tankarna mycket av din tid och du har ofta också ångest.” 
Här kan man läsa mer om tvångssyndrom

Om du är nyfiken på boken kan du via den här länken läsa de första 30 sidorna digitalt. Vill du läsa mer är du välommen att låna boken.