Filatelisten

Ny prenumeration 2017!

Tidskrift för alla frimärkssamlare!

Tidskriften ges ut av Sveriges Filatelist Förbund, och utkommer med 8 nr/år.

Rapporterar om frimärken från hela världen, auktionsresultat, poststämplar, olika frimärksmotiv etc.

Finns att läsa på Borås Stadsbibliotek.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Magnus Sjöström den 2 februari 2017