Fallna kvinnor

Ett reportage om kvinnoanstalten i Landskrona under 1920- och 30talet.

I Landskrona fanns Statens tvångsarbetsanstalt för kvinnor. Kvinnorna där var oftast dömda för prostitution och tvingades till straffarbete under perioder. Majoriteten av de internerade var dömda efter lösdriverilagen - de som var sysslolösa och drev omkring utan att söka arbete.

Författaren hittar dessa kvinnor under eftersökning till en annan bok och hon fastnade för två kvinnoporträtt där hon sökt i deras livshistoria för att se hur det slutade för dom. Det var en mycket intressant läsning!