Bråkiga bokstäver

En bok om hur det är att börja skolan och ha dyslexi - utan att veta om det.

Sigge har börjat skolan. Han är jätteduktig på idrott och matte. Men det är en grej som är supersvårt! Läsa och skriva bokstäver. Sigge tycker att han är dum i huvudet eftersom alla andra i klassen läser och stavar så bra.

En dag får en kille i klassen se Sigges fina teckning på en buss. Han skrattar åt det Sigge skrivit och allt blir jättefel...