Alla våra vagnar!

Så många vagnar de små barnen möter i vardagen!

Oj! Så många vagnar det finns att åka, köra och vinka på. Följ med under en dag och se hur de allra minsta barnen tar sig an vagnar med stora hjul och små hjul.

Kanske kan man dela vagn? Eller inte!