Alla kan lära sig läsa och skriva

En mycket lättläst skrift om föräldrars och högläsningens betydelse för barns läsutveckling

Läs aktivt och med intresse. Låt barnen tänka högt och reflektera tillsammans kring det ni läst. Då blir det särskilt bra.Läser du dagligen för ditt barn får de automatiskt stort ordförråd och förståelse för skriftspråkets uppbyggnad.

Ingvar Lundberg professor i psykologi var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lena Jonsson den 10 mars 2014